Norme ale limbii române I — punctul

Institutul European din România a elaborat un ghid stilistic de traducere în limba română. Acesta cuprinde şi o parte de gramatică, pe care am extras-o în cele ce urmează. Nu am formulat eu regulile, nu am scris eu exemplele, astfel încât nici nu vă pot ajuta în caz de neclarităţi. Trebuie să lucrăm cu ceea ce avem până când se gândesc cei de la Academia Română să ne ajute măcar cu un ghid cuprinzător.

Surse:

ghid_stilistic_2008
000300-PIV-ro-2009
Ghid-practic-al-Departamentului-de-limba-romană-din-Direcţia-Generală-Traduceri-a-Comisiei-Europene


 

PUNCTUAŢIE

Punctul
1. Atunci când un enunţ se încheie cu paranteză, punctul se pune după paranteză.
Ex.:Datele din tabelul de mai sus se introduc la punctul 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”(privind întreprinderile legate).
2. Enunţul aflat între paranteze are punctul în interiorul parantezei.
Ex.: (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)
3. Atunci când enunţul se încheie cu etc. sau ş.a.m.d. nu se utilizează încă un punct pentru a marca finalul.
Ex.: Desenele sau modelele reprezentând un ansamblu se numerotează după cum urmează: ansamblul 1A, iar părţile componente ale ansamblului se numerotează 2A, 3A etc.
4. Atunci când ultimul cuvânt din paranteză este etc., se pune punct şi după paranteză.
Ex.: În continuare, se prezintă studii de optimizare a exploatării şi a valorificării (funcţionare intermitentă, separare şi folosire a gazelor şi a altor componente utile, utilizare în trepte etc.).
5. Punctul se foloseşte în numerotarea subdiviziunilor unui capitol.
Ex.: 2.9.3. Sumele încasate necuvenit de la fond se recuperează de la furnizorii de servicii…
6. Dar, atunci când se face referire la o astfel de subdiviziune, nu se pune punct la final.
Ex.:Recuperarea sumelor prevăzute la punctul 2.9.3 se efectuează de casele de asigurări de sănătate
7. Nota de subsol, indiferent de conţinut (un cuvânt sau un enunţ) se încheie cu punct (semnul întrebării sau semnul exclamării, acolo unde contextul o cere).
8. Ca semn ortografic, punctul se foloseşte în abrevieri: nr., id., etc., nr. crt., î.H, d.H, a.Chr., p.Chr., cf. O propoziţie care are ca ultim cuvânt etc. nu are decât un punct. Cf. este abrevierea cuvântului latinesc confer, care înseamnă compară, a se vedea. Nu este corectă utilizarea acestei abrevieri cu sensul conform, urmată de cazul dativ.
9. Nu sunt urmate de punct:
— abrevierile care păstrează ultima literă a cuvântului abreviat: dl, dna, cca (excepţie: dr.)
— abrevierile denumirilor unităţilor de măsură şi ale elementelor chimice: g, km, Gcal, Cl, Mg
— abrevierile numelor punctelor cardinale: N, S, E, V
10. Siglele şi acronimele se scriu fără puncte: CEE, UE, ONU, UNESCO
11. Punctul se foloseşte pentru exprimarea cu ajutorul cifrelor a datei, precum şi a orei:
28.9.2007
ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)
ora 9.0

 

Continuare

Norme ale limbii române II — virgula

Norme ale limbii române III

Norme ale limbii române IV

Norme ale limbii române V

Probleme de morfologie şi de sintaxă

Probleme de morfologie şi de sintaxă — chestiuni privitoare la acord

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s