Norme ale limbii române V

Institutul European din România a elaborat un ghid stilistic de traducere în limba română. Acesta cuprinde şi o parte de gramatică, pe care am extras-o în cele ce urmează. Nu am formulat eu regulile, nu am scris eu exemplele, astfel încât nici nu vă pot ajuta în caz de neclarităţi. Trebuie să lucrăm cu ceea ce avem până când se gândesc cei de la Academia Română să ne ajute măcar cu un ghid cuprinzător.

Surse:

ghid_stilistic_2008
000300-PIV-ro-2009
Ghid-practic-al-Departamentului-de-limba-romană-din-Direcţia-Generală-Traduceri-a-Comisiei-Europene


 

Numeralul
1. În limba română, numeralele cardinale până la nouă inclusiv se scriu cu litere.
Ex.: două loturi de; cele 12 întreprinderi
2. Numeralele ordinale se scriu de regulă cu litere.
Ex.: al treilea paragraf; a treizeci şi doua sesiune
3. Numeralele ordinale compuse cu numeralul două se folosesc atunci când substantivul determinat este de genul feminin.
Ex.: a douăsprezecea parte; pentru a douăzeci şi doua oară
4. Numeralele ordinale compuse cu numeralul doi se folosesc atunci când substantivul determinat este de genul masculin sau neutru.
Ex.: al doisprezecelea considerent; al douăzeci şi doilea reclamant
5. Pentru numeralele ordinale compuse cu cinci formele corecte sunt
la masculin: al cincilea, al cincizeci şi cincilea
la feminin: a cincea, a cincizeci şi cincea.
6. Numeralele însoţite de unităţi de măsură exprimate prin simboluri sau abrevieri se scriu cu cifre.
Ex.: 250 kg, 475 kw, 70 DEM
7. Se folosesc obligatoriu cifrele în următoarele cazuri:
– pentru exprimarea datei, a temperaturii, a distanţelor, a procentajelor, a numărului de voturi
Ex.: 247 de voturi pentru, 2 voturi contra şi 3 abţineri
8. În limba română, ECU (European Currency Unit) se scrie cu majuscule şi nu are plural.
9. Numele monedei europene euro se scrie ca atare şi nu are plural. Simbolul folosit în tabele este EUR.
10. Milioane euro se prescurtează MEUR.
11. Cele şapte cifre romane sunt: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000.
12. În exprimarea sumelor, atât abrevierea, cât şi simbolul monedei se scriu după sumă şi se lasă un spaţiu între sumă şi abreviere sau simbol:
Ex.: 2 750 EUR; 2 400 FRF
200 £; 69 €
13. Pentru milioane şi miliarde se folosesc denumirile întregi:
Ex.: 10 milioane EUR, 10 miliarde EUR
14. În cazul exprimării datei cu cifre, zilele şi lunile de la 1 la 9 nu sunt precedate de cifra 0.
Este corect: 1.3.2008, iar nu 01.03.2008
15. În limba română se foloseşte prepoziţia de după numerale mai mari de 19.
Ex.: 19 locuitori, 20 de locuitori, 20 de milioane
16. De asemenea, prepoziţia de se foloseşte în faţa unui al doilea substantiv însoţit (determinat) al numeralului, atunci când milioanele şi miliardele sunt redate prin cuvinte, iar nu prin cifre:
Ex.: 20 de milioane de locuitori, 20 de miliarde de euro
17. Prepoziţia de nu se foloseşte după numerale zecimale:
Ex.: 4,775 milioane de euro, 21,775 milioane de euro
18. În cazul sumelor, prepoziţia de nu se foloseşte atunci când denumirea monedei este redată prin abrevierea sau simbolul corespunzător, iar nu prin denumirea întreagă; similar, prepoziţia este omisă atunci când substantivul însoţit apare abreviat în scris:
Ex.: 20 EUR, 20 000 EUR, 20 de milioane EUR, 20 p., 20 kg
19. La comparativul de inegalitate al adjectivelor care exprimă cantităţi sau dimensiuni, termenul al doilea se introduce prin prepoziţia de, iar nu prepoziţia decât, când arată măsura şi conţine un numeral.
Ex.: Prezenta directivă se referă la preambalaje care conţin produse lichide cuprinse în anexa III, măsurate în funcţie de volum în scopul vânzării în cantităţi unitare egale sau mai mari de 5 mililitri şi mai mici sau egale cu 10 litri. Greşit:…mai mari decât

Spaţiul insecabil (ALT 2 2 5 sau SHIFT CTRL SPACE)
1. Se foloseţte pentru a permite ca anumite elemente în succesiune într-o secvenţă să nu apară la capăt de rând separat de elementul care le precedă.
2. Se foloseşte astfel spaţiul insecabil:
– înainte şi după cratimă, linia de dialog şi de pauză ( – , − );
– între grupurile de trei cifre ale numerelor întregi (6 257 300);
– între numere şi unităţi de măsură (700 EUR, 30 kg), între numere şi semnul de procent, simbolul pentru gradele Celsius (25 %,
13 oC), între semne aritmetice şi numere (± 5, + 4), între abrevierea nr. şi numărul care urmează (nr. 78).

Prepoziţiile
1. Prepoziţia pe precede obligatoriu pronumele relativ care în acuzativ.
Ex.: Cartea albă recunoaşte progresele pe care le-au făcut deja ţările din Europa Centrală şi de Est.
2. Prepoziţia de către introduce complementul de agent exprimat printr-un nume cu trăsătura
semantică [+uman].
Ex.: Institutul a fost fondat în anul 1965 de către universităţile olandeze.
3. Atunci când complementul de agent este un substantiv propriu, prezenţa prepoziţiei către nu este obligatorie.
Ex.: Se acceptă amendamentele adoptate de (către) Organizaţia Maritimă Internaţională.

Scrierea cu caractere cursive
1. Pentru scrierea cuvintelor şi a expresiilor în limba latină: ad litem, ad litteram, ad interim, ad valorem, de facto, de iure, de minimis, ex ante, ex post, inter alia, litis denuntiatio, mutatis mutandis, prima facie, res iudicata, statu quo
2. Expresiile ad hoc, ad interim şi post mortem au fost preluate în limba română sub forma ad-hoc, respectiv ad hoc, ad-interim, respectiv ad interim, şi post-mortem. Este greşită scrierea cu caractere cursive a acestor expresii atunci când conţin cratimă.
3. Pentru scrierea cuvintelor, a expresiilor, a citatelor, a numelor de documente sau a denumirilor de instituţii în limbi străine:
Ex.: Capitolul 2, Aeronautical Mobile Service, secţiunea 2.1, Air-ground VHF communication system characteristics, şi secţiunea 2.2, System characteristics of the ground installations, din anexa 10 a OACI, volumul III, partea 2.
4. Nu se recomandă utilizarea în acelaşi timp şi a literelor cursive, şi a ghilimelelor (dubla subliniere).
5. În interiorul unui text scris cu caractere cursive, o sintagmă care în mod normal ar trebui scrisă cu caractere cursive se scrie cu caractere drepte de rând:
Ex.: Direcţia Generală Educaţie şi Cultură (DG EAC) şi-a întemeiat asigurarea pe un set cuprinzător de
controale, nu doar pe procedura de evaluare a declaraţiei ex ante.


Norme ale limbii române I — punctul

Norme ale limbii române II — virgula

Norme ale limbii române III

Norme ale limbii române IV

Probleme de morfologie şi de sintaxă

Probleme de morfologie şi de sintaxă — chestiuni privitoare la acord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s