Probleme cu baterie Kindle

Bateria la Kindle 3 al meu, pe care îl am de aproximativ 1 an, s-a descărcat în decurs a 5 zile, deşi ţinea peste o lună în trecut. Nu făcusem nimic, doar încărcasem nişte cărţi.
Întâi m-am gândit că nu s-a încărcat corect de la laptop, aşa că l-am încărcat la priză, dar câteva zile mai târziu era descărcat din nou.
La unele probleme de Kindle ajută să acţionezi butonul de pornire/oprire timp de 30 de secunde. Ecranul se aprinde intermitent, apoi apare o bară de progres şi Kindle porneşte din nou. La această resetare nu se pierde conţinutul.
Alte sfaturi primite de la asistenţa Amazon:

Vă rugăm să încărcaţi aparatul la priză; deseori este mai bine decât prin USB la PC sau laptop
– vă rugăm să folosiţi alt cablu USB – poate este defect cablul USB
– modificaţi setările Whispersync: puteţi dezactiva sincronizarea dintre aparate la pagina amazon.de/meinkindle. Alegeţi „Sychronisation zwischen Geräten verwalten. Erfahren Sie mehr“ la capătul paginii. Executând clic pe link aveţi acces la setările pentru sincronizare.
– realizaţi resetarea la setările din fabrică

La această procedură se şterg toate documentele şi conţinuturile din Kindle. Vă rugăm să creaţi neapărat în calculator copii de siguranţă ale tuturor documentelor personale pe care le-aţi descărcat sau transferat pe Kindle.
Conţinuturile Kindle pe care le-aţi cumpărat la Amazon, pot fi restaurate de pe pagina „Mein Kindle“ sau la „Archived Items“.

Vă rugăm să procedaţi după cum urmează pentru a reseta Kindle la setările din fabrică:

1.    Intraţi în Home şi apăsaţi tasta „Menu“.
2.    Alegeţi punctul „Settings“.
3.    Apăsaţi din nou tasta „Menu“ şi alegeţi punctul „Reset to Factory Defaults“.
4.    Confirmaţi cu „ok“.

Kindle va fi resetat acum. Vă rugăm să aşteptaţi până când s-a încheiat procedura şi Kindle porneşte din nou. Poate dura câteva minute

Am urmat toţi paşii, am pus cărţile înapoi şi până a doua dimineaţă se descărcase bateria 1/4. Deoarece garanţia expirase deja, mi-a propus Amazon să îmi înlocuiască Kindle-ul cu unul nou şi să plătesc doar 50 de euro. Părea că s-a deteriorat bateria, fiindcă a căzut sau a stat la soare.
Dar eu am foarte mare grijă de el şi n-am vrut să cred că asta e cauza. Aşa că am căutat mai departe şi am găsit cauza. 350 de cărţi nu erau încă indexate (1 săptămână după ce le încărcasem), iar Kindle lucra în fundal în continuare pentru a le indexa. Aşa că am mai făcut o dată acel factory reset să şterg totul, am pus câteva cărţi de probă şi am dezactivat indexarea. Se pare că s-a rezolvat problema. Am observat că formatul cărţilor puse ultima dată era „original mobi”, iar cărţile pe care le folosisem până atunci erau în formatul „mobi”.
Aici găsiţi câteva sfaturi în legătură cu Kindle şi instrucţiunile pentru dezactivarea funcţiei de indexare. La mine a funcţionat.

Sper că v-am putut ajuta!

Probleme mit Kindle-Batterie

Die Batterie meines Kindle 3, den ich seit genau 1 Jahr besitze, war plötzlich nach 5 Tagen leer, wo sie doch sonst über einem Monat hielt. Hatte eigentlich nichts gemacht, nur neue Bücher draufgeladen.
Erst dachte ich, dass er am Laptop nicht richtig aufgeladen wurde, also hab ich ihn von der Steckdose aufgeladen. Einige Tage später war die Batterie wieder leer.
Manchmal hilft bei Kindle-Problemen, den An-/Aus-Knopf etwa 30 Sekunden zu betätigen. Der Bildschirm blinkt, es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und dann geht er wieder an. Bei diesem Reset geht nichts verloren.
Weitere Tipps vom Amazon-Support:

Bitte laden Sie Ihren Kindle an der Steckdose; dies ist oft besser als über USB am PC oder Laptop
– Bitte verwenden Sie ein anderes USB-Kabel – vielleicht ist auch das USB Kabel defekt
– Whispersync-Einstellungen ändern: Sie können über amazon.de/meinkindle die Synchronisation zwischen Geräten ausschalten. Wählen Sie „Sychronisation zwischen Geräten verwalten. Erfahren Sie mehr“ am Ende der Seite aus. Mit Anklicken des Links erhalten Sie Zugang zu den Synchronisationseinstellungen.
– Nehmen Sie eine Werksrückstellung vor

Bei diesem Vorgang werden sämtliche Dokumente und Inhalte vom Kindle entfernt. Bitte legen Sie daher unbedingt auf Ihrem Computer Sicherheitskopien aller persönlichen Dokumente an, die Sie auf Ihren Kindle heruntergeladen oder übertragen haben.
Kindle-Inhalte, die Sie zuvor bei Amazon gekauft haben, stehen Ihnen auch nach der Wiederherstellung auf der Seite „Mein Kindle“ oder unter „Archived Items“ (Archivierte Inhalte) zur Verfügung.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Kindle auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

1.    Gehen Sie zum Home-Bereich und drücken Sie dort auf die „Menu“-Taste (Menü).
2.    Wählen Sie den Menüpunkt „Settings“ (Einstellungen).
3.    Drücken Sie erneut die „Menu“-Taste und wählen Sie anschließend den Menüpunkt „Reset to Factory Defaults“.
4.    Vergewissern Sie sich nochmals, dass Sie Sicherheitskopien Ihrer persönlichen Dokumente angelegt haben. Bestätigen Sie dann Ihre Auswahl, indem Sie „ok“ wählen.

Ihr Kindle wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bitte warten Sie, bis  dieser Vorgang vollständig abgeschlossen ist und Ihr Kindle neu startet. Dies kann einige Minuten dauern

Habe all dieses gemacht, die Bücher wieder drauf und am nächsten Morgen war die Batterie schon 1/4 leer. Da die Garantie schon abgelaufen ist, bot mir Amazon an, den Kindle gegen einen neuen zu ersetzen und ich sollte nur etwa 50 Euro zahlen. Es hieß, dass die Batterie einen Schaden erlitten hat, etwa durch Sturz oder durch Sonneneinwirkung.
Da ich ihn aber wie meinen Augapfel hüte, konnte ich das nicht glauben und habe weiter recherchiert bis ich auf die Ursache gestoßen bin. 350 Bücher waren noch nicht indexiert (1 Woche nachdem ich sie draufgeladen habe) und der Kindle arbeitete die ganze Zeit im Hintergrund um sie zu indexieren. Also habe ich nochmal den Reset durchgeführt, damit alles gelöscht wird, dann habe ich die Indexierung deaktiviert, einige wenige Bücher zum Test draufgeladen und bislang ist die Batterie immer noch voll. Habe bemerkt, dass die alten Bücher das Format „original mobi” hatten und die Bücher, die ich bislang gelesen hatte (selber mit Calibre umgewandelt) das Format „mobi” hatten.
Hier findet ihr einige Tipps zum Kindle und Anweisungen, wie ihr die Indexierung deaktiviert. Bei mir hat alles super geklappt.

Hoffe, ich konnte euch damit helfen und weiterhin viel Spaß mit eurem Kindle!